Typecursus tijdens schooltijd

Typecursus tijdens schooltijd

Tegenwoordig is het op een goede manier bedienen van een toetsenbord een onmisbare vaardigheid. Kinderen die goed hebben leren typen zijn beter voorbereid op het voortgezet onderwijs en beroep. Meestal worden computer typecursussen na en/of aansluitend aan de schooltijd gevolgd.
Het is echter ook mogelijk deze onder de reguliere schooltijd te (laten) volgen.

Aantal lessen

Tijdens de 20 lessen van 1 uur, 1x per week, worden door onze ervaren docenten de kennis en vaardigheden aangeleerd.
Om vaardigheid te houden en verder uit te breiden dient de cursist minimaal nog zo’n 25 minuten per dag thuis te oefenen en 3 dagen per week.
Op deze manier kan de toetsenbordvaardigheid van de cursist op het examen- niveau gebracht worden. Er wordt tijdens de typelessen en ook thuis gebruik gemaakt van het in eigen beheer ontwikkeld online typeprogramma “Typewriter”.

Ervaring

In de afgelopen jaren hebben wij bij diverse scholen met succes de typecursus met het onderwijs geïntegreerd. Inmiddels verzorgen wij op zo’n 30 basisscholen de typecursus tijdens schooltijd. Wij komen graag bij u om, geheel vrijblijvend, hierover van gedachten te wisselen, onze ervaring te delen en de mogelijkheden te bespreken die passen bij uw school en wensen.

Passend /Gepersonaliseerd onderwijs binnen Typewriter 

Het typeprogramma “Typewriter” is geschikt voor passend onderwijs.

In overleg kan per cursist Typewriter ingesteld worden op welk niveau de leerling de cursus gaat volgen/afronden.
 

Er zijn drie cursus mogelijkheden;

 1. Diploma Tekstverwerking(TST):
  Brief, E-mail, Verslag en Snelheidsoefening
  (minimaal 120 aanslagen en 90% juist.)
 2. Diploma Computertypen (CTN):
  E-mail, Verslag en Snelheidsoefening
  (minimaal 120 aanslagen en 90% juist.)
 3. Toetsenbordvaardigheid diploma:
  Snelheidsoefening
  (minimaal 120 aanslagen en 90% juist.)

Speciale versie voor kinderen met dyslexie

Werkdrukvermindering leerkrachten

Tijdens de type lessen is de eigen leerkracht van de klas ‘vrijgesteld’ van lesgeven aan zijn/haar klas.

Doordat alle lessen door docenten van BA&T worden verzorgd, geeft dit de eigen leerkracht de mogelijkheid om tijdens deze lessen andere werkzaamheden te doen. Ervaring/reacties van andere scholen waar al enkele jaren de typelessen tijdens schooltijd verzorgd worden, geven aan dat het door de eigen leerkracht als heel prettig wordt ervaren om ‘even’ meer tijd te hebben voor andere zaken. Alle werkzaamheden die de typecursus met zich meebrengt, zoals stimuleren van de leerlingen, nazien huiswerk, versturen van berichtjes n.a.v. gemaakte huiswerk worden uitgevoerd door de docenten van BA&T. De eigen leerkracht wordt dus niet belast.

Cursustijden

 • maandag t/m vrijdag: 9:00-12:00 / 13:00-16:00 / 19:00-21:00 uur
 • typecursussen zijn tijdens schooltijd of aansluitend van 15:30-17:00 uur

Cursustijden zijn in overleg aan te passen aan uw situatie

Enkele reacties van directies

IJsselrijk met scholen voor basisonderwijs en locaties met eigen kinderopvang, kiest er voor om de typeles als standaard onderdeel van het onderwijsaanbod te maken. 

De eerste scholen gaan komend schooljaar onder schooltijd de kinderen leren om blind te typen. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met BA&T-Typewise uit Genemuiden. Juist door professionals in te zetten en krachten te bundelen ondersteunen we de kinderen maximaal in hun ontwikkeling. Typen is voorwaardelijk om binnen de maatschappij te kunnen functioneren; om die reden is hier intern het gesprek over gevoerd en is IJsselrijk tot deze koers gekomen. Wij geloven in goed onderwijs!

Dat Op de Hoeksteen voor de typelessen kiest past volgens Egbert bij de huidige tijd. ‘Wij leiden kinderen op voor de toekomst waarbij de computer niet meer weg te denken is. Dat staat ook in ons schoolplan. Leerlingen gebruiken voor hun lessen op school steeds vaker de computer en zullen, welk beroep er ook gekozen wordt in de toekomst, hier ook mee dienen te kunnen werken. 

Op de Hoeksteen vindt het daarom dan ook heel belangrijk dat kinderen op de basisschool leren om op een goede manier het toetsenbord te gebruiken en goed leren typen, zodat ze goed zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs en voor hun toekomstige beroep. Goed kunnen typen is een van de 21ste-eeuwse vaardigheden die voor de toekomst van een kind belangrijk is. Daarom krijgt groep 7 type les onder schooltijd.

Op De Roerganger willen we kinderen opleiden voor de toekomst. Naast schrijven willen we ze ook typen aanbieden als onderdeel van het lespakket van school. Dit gaan we inpassen in het rooster voor groep 7. Omdat de huidige groep 8 dan “buiten de boot” valt, mogen ook zij dit jaar meedoen met het typen onder schooltijd.  

Basisschoolkinderen die een goede cursus blind typen volgen, leren niet alleen zonder te kijken snel woorden te typen, maar ook beter te spellen en mooiere langere zinnen te schrijven. Door de typecursus wordt hun concentratie verder gestimuleerd, wat ook een positieve invloed heeft bij de andere school lesuren. Dit aldus Hanneke Henneveld, directeur.

De computer, netbook en tablets zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Leerlingen gebruiken voor hun lessen op school steeds vaker de computer en zullen, welk beroep er ook gekozen wordt, in de toekomst hier ook mee dienen te kunnen werken. CNS de Driester vindt het daarom dan ook heel belangrijk dat kinderen op de basisschool leren om op een goede manier het toetsenbord te gebruiken en goed leren typen, zodat ze goed zijn 

voorbereid op het voortgezet onderwijs en voor hun toekomstige beroep. Goed kunnen typen is een van de vaardigheden die voor de toekomst van een kind heel belangrijk is. Daarom krijgt groep 7 type les onder schooltijd. 

Uit onderzoeken is gebleken dat de leesvaardigheid van kinderen die een goede typecursus hebben gevolgd beter wordt en zij betere en langere opstellen/verslagen maakten met minder fouten. De typevaardigheid lessen worden geïntegreerd in het onderwijsprogramma. 

Typevaardigheid is belangrijk  voor de toekomst van kinderen . Marnixschool vindt het daarom dan ook heel belangrijk dat kinderen op de basisschool leren om op een goede manier het toetsenbord te gebruiken en goed te leren typen. “Met deze typecursus worden kinderen goed voorbereid op het voortgezet  onderwijs en hun toekomstige beroep “, aldus directeur Richard Nanninga. Door een typecursus leren basisschoolkinderen niet alleen blind de juiste toetsen in te drukken. Ze ontwikkelen ook betere spel- en opstelvaardigheden.

“Typevaardigheid is belangrijk voor de toekomst van kinderen.” aldus locatieleider Jaap Oudenampsen. “Maar ook nu al. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 werken bij ons op school met een eigen Chromebook. De school vindt het daarom dan ook belangrijk dat kinderen nu al leren om op een goede manier het toetsenbord te gebruiken.