Typecursus tijdens schooltijd

Typecursus tijdens schooltijd

Tegenwoordig is het op een goede manier bedienen van een toetsenbord een onmisbare vaardigheid. Kinderen die goed hebben leren typen zijn beter voorbereid op het voortgezet onderwijs en beroep. Meestal worden computer typecursussen na en/of aansluitend aan de schooltijd gevolgd.
Het is echter ook mogelijk deze onder de reguliere schooltijd te (laten) volgen.

Aantal lessen

Tijdens de 20 lessen van 1 uur, 1x per week, worden door onze ervaren docenten de kennis en vaardigheden aangeleerd.
Om vaardigheid te houden en verder uit te breiden dient de cursist minimaal nog zo’n 25 minuten per dag thuis te oefenen en 3 dagen per week.
Op deze manier kan de toetsenbordvaardigheid van de cursist op het examen- niveau gebracht worden. Er wordt tijdens de typelessen en ook thuis gebruik gemaakt van het in eigen beheer ontwikkeld online typeprogramma “Typewriter”.

Ervaring

In de afgelopen jaren hebben wij bij diverse scholen met succes de typecursus met het onderwijs geïntegreerd. Inmiddels verzorgen wij op zo’n 30 basisscholen de typecursus tijdens schooltijd. Wij komen graag bij u om, geheel vrijblijvend, hierover van gedachten te wisselen, onze ervaring te delen en de mogelijkheden te bespreken die passen bij uw school en wensen.

Passend /Gepersonaliseerd onderwijs binnen Typewriter 

Het typeprogramma “Typewriter” is geschikt voor passend onderwijs.

In overleg kan per cursist Typewriter ingesteld worden op welk niveau de leerling de cursus gaat volgen/afronden.
 

Er zijn drie cursus mogelijkheden;

 1. Diploma Tekstverwerking(TST):
  Brief, E-mail, Verslag en Snelheidsoefening
  (minimaal 120 aanslagen en 90% juist.)
 2. Diploma Computertypen (CTN):
  E-mail, Verslag en Snelheidsoefening
  (minimaal 120 aanslagen en 90% juist.)
 3. Toetsenbordvaardigheid diploma:
  Snelheidsoefening
  (minimaal 120 aanslagen en 90% juist.)

Speciale versie voor kinderen met dyslexie

Werkdrukvermindering leerkrachten

Tijdens de type lessen is de eigen leerkracht van de klas ‘vrijgesteld’ van lesgeven aan zijn/haar klas.

Doordat alle lessen door docenten van BA&T worden verzorgd, geeft dit de eigen leerkracht de mogelijkheid om tijdens deze lessen andere werkzaamheden te doen. Ervaring/reacties van andere scholen waar al enkele jaren de typelessen tijdens schooltijd verzorgd worden, geven aan dat het door de eigen leerkracht als heel prettig wordt ervaren om ‘even’ meer tijd te hebben voor andere zaken. Alle werkzaamheden die de typecursus met zich meebrengt, zoals stimuleren van de leerlingen, nazien huiswerk, versturen van berichtjes n.a.v. gemaakte huiswerk worden uitgevoerd door de docenten van BA&T. De eigen leerkracht wordt dus niet belast.

Cursustijden

 • maandag t/m vrijdag: 9:00-12:00 / 13:00-16:00 / 19:00-21:00 uur
 • typecursussen zijn tijdens schooltijd of aansluitend van 15:30-17:00 uur

Cursustijden zijn in overleg aan te passen aan uw situatie

Enkele reacties van directies

De maatschappij/samenleving waarin wij leven wordt steeds meer gedigitaliseerd. Dit heeft grote gevolgen voor onze toekomst en zeker die van onze kinderen. Digitalisering heeft namelijk impact op onze manier van leren, werken, contacten onderhouden en onze vrijetijd besteding. Eén van die onderdelen waar wij onze leerlingen op willen voorbereiden in deze digitale wereld is Typen. Naast dat het belangrijk is dat onze leerlingen schrijven zien wij typen als een verlengstuk hiervan. Minister Wiersma van onderwijs heeft een masterplan opgesteld waarin hij inzet op een goede beheersing van de basisvaardigheden. Eén van de basisvaardigheden die onze leerlingen goed moeten beheersen is digitale geletterdheid. Als voorbeeld noem ik het kunnen schrijven/typen van een goede sollicitatiebrief. Wij zijn als team van mening dat iedere leerling de kans moet krijgen om de basisschool typevaardig te kunnen verlaten. Typelessen kosten geld en het kan een reden zijn om in deze tijd hierop te bezuinigen. Hierdoor wordt kansenongelijkheid gecreëerd. Mede om deze reden hebben wij de keuze gemaakt om de typelessen kosteloos aan te bieden aan onze leerlingen. Typevaardig zijn biedt nog meer voordelen: • Blind typen bespaart (onderwijs) tijd en levert betere spel- en opstelvaardigheden op; • Taalvaardiger; • Positieve invloed op ontwikkeling van het letter- en woordbeeld. Het was voor ons niet moeilijk om een geschikte partner te vinden om onze leerlingen deze typevaardigheid bij te brengen. Al jaren biedt Opleidingscentrum BA&T Typewise uit Genemuiden typelessen aan op diverse scholen. De afgelopen jaren waren zij ook al actief op onze school. Ze boden de typelessen aan na schooltijd. Leerlingen, ouders en leerkrachten waren altijd zeer tevreden over dit aanbod. Vanaf dit schooljaar zal BA&T-Typewise de lessen onder schooltijd gaan verzorgen. Inmiddels zijn de eerste groepen gestart. Aldus Klaas Schilder (directeur CBS Prins Willem Alexander).

Rouveen – De Levensboom start met typeles onder schooltijd. Daarom is op vrijdag 8 april een samenwerking ondertekend met het computeropleidingscentrum BA&T. De typelessen worden gegeven aan de kinderen uit de groepen zeven. Zij krijgen tweeëntwintig weken lang elke week klassikaal een uur typeles. De benodigde materialen voor de typeles worden door de school beschikbaar gesteld. ‘Het enige wat ouders moeten doen is tijd maken om thuis met hun kinderen te oefenen’, zegt Egbert Prins, directeur van De Levensboom. Dat De Levensboom voor de typelessen kiest past volgens Egbert bij de huidige tijd. ‘Wij leiden kinderen op voor de toekomst waarbij de computer niet meer weg te denken is. Dat staat ook in ons schoolplan. Leerlingen gebruiken voor hun lessen op school steeds vaker de computer en zullen, welk beroep er ook gekozen wordt in de toekomst, hier ook mee dienen te kunnen werken.’ De Levensboom vindt het daarom dan ook heel belangrijk dat kinderen op de basisschool leren om op een goede manier het toetsenbord te gebruiken en goed leren typen, zodat ze goed zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs en voor hun toekomstige beroep. Goed kunnen typen is een van de 21ste-eeuwse vaardigheden die voor de toekomst van een kind belangrijk is. Daarom krijgt groep 7 type les onder schooltijd.

Op vrijdag 28 januari j.l. tekenden Richard Nanninga (directeur-bestuurder Het Mozaïek) en Evelien Beens van BA&T een samenwerkingsovereenkomst. Alle leerlingen van groep 7 en 8 gaan met het eigentijdse programma “typewise” hun typediploma halen. Goed kunnen typen is uitermate belangrijk in de laatste fase van het basisonderwijs, maar bovenal onmisbaar voor een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Typen wordt soms als minder belangrijk gezien, omdat leerlingen van jongs af aan met IPads en telefoons spelen. Maar niets is minder waar. De huidige generatie heeft eerder een achterstand opgelopen door bovengenoemde ontwikkeling. Ze moeten hun “fout” aangeleerde manier afleren en dat is lastig. BA&T heeft lang ervaring met het verzorgen van typelessen. Op 4 februari zijn de lessen op Het Mozaïek gestart. Er komen twee ervaren leerkrachten van BA&T de lessen verzorgen. Deze manier van lesgeven heeft onze voorkeur boven de typelessen die op internet aangeboden worden. Wij zijn blij dat we dit mee kunnen geven aan de leerlingen.

IJsselrijk met scholen voor basisonderwijs en locaties met eigen kinderopvang, kiest er voor om de typeles als standaard onderdeel van het onderwijsaanbod te maken. 

De eerste scholen gaan komend schooljaar onder schooltijd de kinderen leren om blind te typen. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met BA&T-Typewise uit Genemuiden. Juist door professionals in te zetten en krachten te bundelen ondersteunen we de kinderen maximaal in hun ontwikkeling. Typen is voorwaardelijk om binnen de maatschappij te kunnen functioneren; om die reden is hier intern het gesprek over gevoerd en is IJsselrijk tot deze koers gekomen. Wij geloven in goed onderwijs!

Dat Op de Hoeksteen voor de typelessen kiest past volgens Egbert bij de huidige tijd. ‘Wij leiden kinderen op voor de toekomst waarbij de computer niet meer weg te denken is. Dat staat ook in ons schoolplan. Leerlingen gebruiken voor hun lessen op school steeds vaker de computer en zullen, welk beroep er ook gekozen wordt in de toekomst, hier ook mee dienen te kunnen werken. 

Op de Hoeksteen vindt het daarom dan ook heel belangrijk dat kinderen op de basisschool leren om op een goede manier het toetsenbord te gebruiken en goed leren typen, zodat ze goed zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs en voor hun toekomstige beroep. Goed kunnen typen is een van de 21ste-eeuwse vaardigheden die voor de toekomst van een kind belangrijk is. Daarom krijgt groep 7 type les onder schooltijd.

Op De Roerganger willen we kinderen opleiden voor de toekomst. Naast schrijven willen we ze ook typen aanbieden als onderdeel van het lespakket van school. Dit gaan we inpassen in het rooster voor groep 7. Omdat de huidige groep 8 dan “buiten de boot” valt, mogen ook zij dit jaar meedoen met het typen onder schooltijd.  

Basisschoolkinderen die een goede cursus blind typen volgen, leren niet alleen zonder te kijken snel woorden te typen, maar ook beter te spellen en mooiere langere zinnen te schrijven. Door de typecursus wordt hun concentratie verder gestimuleerd, wat ook een positieve invloed heeft bij de andere school lesuren. Dit aldus Hanneke Henneveld, directeur.

De computer, netbook en tablets zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Leerlingen gebruiken voor hun lessen op school steeds vaker de computer en zullen, welk beroep er ook gekozen wordt, in de toekomst hier ook mee dienen te kunnen werken. CNS de Driester vindt het daarom dan ook heel belangrijk dat kinderen op de basisschool leren om op een goede manier het toetsenbord te gebruiken en goed leren typen, zodat ze goed zijn 

voorbereid op het voortgezet onderwijs en voor hun toekomstige beroep. Goed kunnen typen is een van de vaardigheden die voor de toekomst van een kind heel belangrijk is. Daarom krijgt groep 7 type les onder schooltijd. 

Uit onderzoeken is gebleken dat de leesvaardigheid van kinderen die een goede typecursus hebben gevolgd beter wordt en zij betere en langere opstellen/verslagen maakten met minder fouten. De typevaardigheid lessen worden geïntegreerd in het onderwijsprogramma. 

Typevaardigheid is belangrijk  voor de toekomst van kinderen . Marnixschool vindt het daarom dan ook heel belangrijk dat kinderen op de basisschool leren om op een goede manier het toetsenbord te gebruiken en goed te leren typen. “Met deze typecursus worden kinderen goed voorbereid op het voortgezet  onderwijs en hun toekomstige beroep “, aldus directeur Richard Nanninga. Door een typecursus leren basisschoolkinderen niet alleen blind de juiste toetsen in te drukken. Ze ontwikkelen ook betere spel- en opstelvaardigheden.

“Typevaardigheid is belangrijk voor de toekomst van kinderen.” aldus locatieleider Jaap Oudenampsen. “Maar ook nu al. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 werken bij ons op school met een eigen Chromebook. De school vindt het daarom dan ook belangrijk dat kinderen nu al leren om op een goede manier het toetsenbord te gebruiken.