Typecursus na schooltijd

Belangrijkheid van een goede typecursus

Gebleken is dat in het basisonderwijs maar vooral in het voortgezet onderwijs leerlingen met een typediploma een voorsprong hebben op hun klasgenoten, die geen typecursus hebben gevolgd. Wat is het voordeel voor nu. Zij zijn sneller klaar met het maken van werkstukken, deze werkstukken zien er verzorgder uit en met veel minder typefouten. Het voordeel voor later In bijna elk beroep is een computer aanwezig dus toetsenbordvaardigheid is belangrijk. Niet te vergeten, dat een goede typevaardigheid, werk- en zithouding RSI – klachten (o.a. muisarm) helpen te voorkomen. Vanzelfsprekend is dat typevaardigheid wordt aangeleerd middels het tienvingerblindsysteem. De cursist(e) ontvangt voor deze cursus een speciaal toetsenbord in bruikleen.

Cursus opbouw 

De lessen zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Deze kunnen onderverdeeld worden in drie hoofdgroepen: 

 • Typevaardigheid en accuratesse 
 • Opstellen/Opmaak van brieven, verslagen en e-mails. 
 • Basis technieken Word
 1. Typevaardigheid en accuratesse
  Dit onderdeel bestaat uit de volgende onderdelen:
  a. Toetsenbordvaardigheid
  b. Snel en goed leren typen Om dit onderdeel met een goed resultaat te kunnen afsluiten,
  dient de cursist tijdens het examen minimaal 92 procent van het totaal aantal aanslagen
   juist te hebben. Tevens dient hij/zij minimaal 120 aanslagen per minuut te halen.
 2. Opstellen van brieven, verslagen en e-mails
  De cursist wordt aangeleerd uit welke onderwerpen een brief, e-mail en een verslag zijn opgebouwd en hoe deze qua lay-out dienen te worden opgesteld.
 3. Basistechnieken Word
  Daar waar nodig worden de basistechnieken van Word aangeleerd.

Lestijden

De cursus na schooltijd wordt aansluitend aan de schooltijd gegeven. Natuurlijk is er tijd om vooraf wat te eten en/of te drinken.

Lesmethode

De door ons gehanteerde lesmethode heeft bewezen een goede te zijn. Dit blijkt uit de regelmatig voorkomende zeer hoge aanslagen per minuut en daarbij het hoge percentage aan juistheid. Aantallen aanslagen van 300 per minuut zijn geen uitzondering. In 2012 haalde een kandidate zelfs 633 aanslagen per minuut en 96% juist. Het slagingspercentage is van 96,1% in 2004 gestegen naar 99,5% in het afgelopen cursusjaar.

Met dit resultaat durven wij bijna een slagingsgarantie af te geven.

Tevens speciale begeleiding van cursisten met dyslexie. Al onze docenten zijn opgeleid om een cursist met dyslexie goed te kunnen begeleiden.

Grafiek
Vaardigheid

Huiswerk

De cursus is zo opgebouwd dat de cursist thuis nog enkele oefeningen dient te maken. Hiervoor is nog zo’n 3 keer 25 minuten per week nodig. Deze oefeningen worden thuis gemaakt in ons eigen via internet te openen typepakket ‘Typewriter’ en on-line door de eigen docent nagekeken. Via een berichtje ontvangt de cursist en ook de ouder een reactie van het gemaakte huiswerk. Dus geen geprinte oefeningen die meegenomen moeten worden naar de type les.

Aantal lessen en lesduur van de typecursus

 • 11 lessen
 • 90 minuten per les
 • één x in de twee weken les

Verslag tijdens de cursus

Tijdens de cursus wordt er regelmatig een ‘rapportje’ meegegeven waarin de vorderingen van de cursist(e) zijn vermeld. In dit rapportje staat vermeld hoe de resultaten zijn en waar eventueel extra aandacht aan dient te worden besteed, zo nodig vindt er contact plaats tussen ouder(s) en de docent. Dit om te voorkomen dat een cursist(e) niet voor het type-examen slaagt.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. De cursist ontvangt na een positieve beoordeling van de examenopgaven het diploma

Takenlijst