Digitale geletterdheid?!

Om te kunnen functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een steeds belangrijkere plaats hebben is het belangrijk dat leerlingen digitaal geletterd zijn. Oftewel: ze moeten leren om veilig, effectief, kritisch en bewust gebruik te maken van digitale toepassingen. Volgens SLO en Kennisnet is digitale geletterdheid een combinatie van 4 domeinen: Ict-basisvaardigheden, Informatievaardigheden, Computational thinking, Mediawijsheid.

(bron: poraad.nl/schoolontwikkeling/digitalisering)

Typen als verlengstuk van schrijven

Schrijven: een superbelangrijke basisvaardigheid. Op de basisschool wordt er terecht veel aandacht aan besteed. Typen is een vorm én verlengstuk van schrijven. En ‘digitale geletterdheid’ is tegenwoordig belangrijker dan ooit.

Daarom gunnen wij ieder kind schrijf skills én typ skills, zodat ze de ICT-, taal- en studievaardigheden ontwikkelen die zo hard nodig zijn in deze digitale wereld.

Wel de tools, óók de skills

Leerlingen krijgen op school de digitale tools aangereikt: laptops, Chromebooks en tablets. Maar de skills om met die tools te werken zijn veel belangrijker. Wanneer een leerling de weg weet op het toetsenbord, leert wat een fijne en gezonde werkhouding is én snel kan werken in programma’s, dan is dat belangrijke kennis voor het leven. En, het bespaart kostbare onderwijstijd.

De computer als leermiddel en typevaardigheid als leervoorwaarde voor digitale geletterdheid.

De voordelen op een rij

Blind typen bespaart (onderwijs)tijd.

  • Typ skills zijn niet alleen handig in het onderwijs, maar ook in de maatschappij.
  • Kinderen die met tien vingers kunnen typen, zijn beter in het beantwoorden van vragen op de computer.

Typevaardigheid valt onder Nederlands, ICT-vaardigheden én schrifteducatie: drie vliegen in één klap.

Kwaliteit voorop

BA&T-Typewise is als gerenommeerd opleidingsinstituut, gespecialiseerd in het verzorgen van type-onderwijs en dit met meer dan 30-jaar ervaring. Tijdens de lessen worden de leerlingen de skills aangeleerd waar ze hun leven lang plezier van hebben. Deze lessen kunnen volledig door BA&T-Typewise verzorgt worden; door de school zelf of met ondersteuning van BA&T-Typewise. Er zijn de afgelopen jaren door BA&T-Typewise diverse modules ontwikkeld. Deze zijn bij diverse scholen met succes bij binnen het curriculum geïmplementeerd om scholen te helpen met het aanleren van de Skills.

Heeft u interesse? Klik hier en vul het contactformulier in of bel 038-3856041
Wij staan u graag te woord voor toelichting en/of uw vragen