We willen onze service naar de leerlingen, ouders en overige cursisten uitbreiden met hulp op afstand.

Mochten er tijdens het inloggen of werken met Typewriter problemen zijn die zelf niet zijn op te lossen, bel dan telefoonnummer 038-3856041 en we gaan samen m.b.v. het programma Teamviewer het probleem oplossen. Na instructie van een medewerker van BA&T kan hij/zij, na uw toestemming, de computer op afstand overnemen.

Makkelijk, handig en snel.

Teamviewer