Ook bij Dyslexie / spelling

Wat is dyslexie?

Problemen met lezen en met spelling zijn de belangrijkste eigenschappen van dyslexie. Leerlingen met dyslexie hebben vaak een achterstand op school en problemen bij het maken van toetsen en examens.

Technisch lezen en dyslexie

Dyslectische mensen hebben moeite om van letters en woorden op papier spraakklanken te maken. Ze zien een woord, maar kunnen het niet meteen hardop zeggen. Bij dyslexie gaat het om problemen bij het technisch lezen. Dyslectische mensen hebben meestal geen moeite met begrijpend lezen.

Begeleiding leerlingen met dyslexie

Leerlingen met dyslexie besteden vaak veel tijd aan hun huiswerk en halen dan nog een onvoldoende. Hierdoor kunnen ze hun zelfvertrouwen verliezen, gespannen raken of faalangst krijgen. Het is dus zeer belangrijk dat scholen dyslectische leerlingen goed begeleiden. Dit kan op verschillende manieren. 

Een computer type cursus kan hier een positieve bijdrage aanleveren.

Leren typen is nuttig voor elk kind, maar zeker voor een kind met dyslexie.

Laptop in de klas

Veel remedial teachers adviseren voor kinderen met dyslexie het gebruik van een laptop in de klas. Als zij vlot kunnen typen, kunnen zij het tempo in de klas makkelijker bijbenen. Maar dan moeten ze natuurlijk wel goed kunnen typen.

Positieve invloed op lezen en schrijven

Leren blindtypen is eigenlijk opnieuw (digitaal) leren schrijven. Dit leerproces heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het letter- en woordbeeld.
Dit is te danken aan:

  1. Gebruik van het door ons gebruikte computer programma 
  2. Extra begeleiding door deskundige docent
  3. Directe feedback en correctie als een verkeerde letter wordt aangeslagen.

Taal is wel leuk!

Dyslectische leerlingen lopen vaak iets achter met taal. Ze ervaren taal als lastig en niet zo leuk. Maar door het door B.A.& T Typewise gebruikte computer typeprogramma laat hen op een positieve manier werken met taal. Elke keer wordt de vooruitgang geboekt en werkt motiverend voor de cursist om door te gaan met het oefenen.

Trainen van woordbeeld

Als alle letters geleerd zijn, gaan we door met het trainen van woordbeeld.

Trainen van langere teksten

In het tweede deel van de training komt het aan op herhaling, oefening en sneller typen. Dat gebeurt met langere teksten vanaf papier. Dit is voor een dyslectische leerling moeilijker. Door gebruik te maken van aangepast lesmateriaal wordt dit ondervangen.

We nemen op die manier de onzekerheid weg die veel dyslectische leerlingen ervaren als ze lange stukken tekst moeten lezen en typen.

Meer informatie

Met vragen over dyslexie, zie onderstaande links met informatie over dyslexie en ook leesblindheid. Uitgebreide informatie over begeleiding van leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs vindt u in de brochure Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor het voortgezet onderwijs.

Relevante links

Dyslexie