Toelichting CRKBO-registratie

In dit document leggen wij kort uit wat een ‘CRKB-registratie’ is.
De Centraal Register Korte Beroeps Opleidingen (CRKBO) registratie voor BA&T Opleidingscentrum
Genemuiden is een feit.

Het CRKBO is een kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.
Na aanlevering van diverse documenten, toelichtingen en is er een audit gesprek geweest.
Omdat wij aan alle kwaliteitseisen voldoen hebben wij nu een formele registratie. Dit levert cursisten en scholen de zekerheid op dat wij staan en gaan voor niets minder dan kwaliteit!

Wat is het CRKBO?

In het CRKBO-register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. De CRKBO normen en voorwaarden worden opgesteld door het CPION. Het CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen in Nederland.

Wat houdt een CRKBO registratie in BA&T Opleidingscentrum?

Als opleider hebben we, naast willekeurige controles, elke 4 jaar een audit waarin wordt getoetst of we nog aan de voorwaarden van de kwaliteitscode voldoen. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen).

Uitgangspunten bij de audit zijn:

 • Zorgvuldigheid
 • Rechtszekerheid
 • Redelijkheid
 • Betrouwbaarheid
 • Kenbaarheid

Deze zijn vertaald naar eisen rondom onderwerpen als:

 • Organisatie
 • Docenten
 • Voorlichting
 • Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden
 • Uitvoering
 • Examinering
  Klachtenregeling

Ons instituut voldoet daarmee aan de kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO.

CRKBO gecertificeerd logo