Online type onderwijs tijdens schooltijd

Naast de klassikale lessen waar wij als instituut alle lessen volledig verzorgen; coaching; stimuleren / motiveren en huiswerk nazien, zijn er ook diverse opties/mogelijkheden waarbij u als school de lessen; begeleiding etc. volledig zelf verzorgt of in combinatie met ons.

Voor welke soort onderwijs is Typewriter geschikt?
De methode van Typewriter is geschikt voor; basisonderwijs; voortgezet onderwijs; speciaal onderwijs en NT2-scholen.

Oefenen
Goed kunnen typen lukt alleen door goed te oefenen. De oefentijd per week is afhankelijk of er tijdens schooltijd ook tijd vrijgemaakt wordt om te oefenen.

Wanneer er iedere week tijdens schooltijd 30 tot 45 minuten geoefend wordt, dient de leerling wekelijks minimaal nog 3 keer 30 minuten thuis te oefenen. Meer oefenen mag altijd minder oefenen liever niet.

Lesperiode
Bij goed oefenen, zoals bovenstaand is weergegeven, lukt het prima voor een leerling om met 14 weken op examenniveau te zijn. Natuurlijk is het mogelijk om de lesperiode (zonder extra kosten) te verlengen.

Takenlijst
Iedere week is er automatisch een nieuwe takenlijst in de Typewriter-App aanwezig.

Typewriter App
Het programma Typewriter is ontwikkeld met gebruikmaking van de kennis van leerkrachten.

De voordelen van Typewriter:

-Past zich aan de type snelheid van de leerling aan
-Iedere leerling kan op zijn eigen niveau leren typen.
-Iedere leerling heeft een eigen account (een leerling account blijft actief tot einde schooljaar)
-Leerlingen kunnen niet alleen op school maar ook thuis inloggen en oefeningen maken
-Resultaten van de gemaakte oefening zijn direct voor de leerling zichtbaar
-Ook geschikt voor leerlingen met dyslexie of spellingsmoeilijkheden

Voor de leerkracht is er een beheerpaneel/dasboard aanwezig waar de resultaten van de leerlingen zijn te volgen.

Heeft u interesse? Klik hier en vul het contactformulier in of bel 038-3856041
Wij staan u graag te woord voor toelichting en/of uw vragen

Onderstaand enkele mogelijke opties

Optie 1

Diploma toetsenbordvaardigheid

1e les en examen BA&T-Typewise aanwezig
 
 

 • Gebruik beheerpaneel/dashboard
 • Aantal benodigde Licenties leerlingen
 • Uitleg/instructie door BA&T aan de leerkracht
 • 1e les door BA&T aan de groep voor uitleg toetsenbord en programma
 • Examen wordt door BA&T gedaan
 • Diploma (geprint op diploma papier)

School doet:

 • Alle klassikale 14 lessen

School doet wekelijks:

 • Coaching
 • Controle of huiswerk gemaakt is/wordt
 • Berichtjes n.a.v. gemaakte huiswerk

 
 
 
 
 
Helpdesk tijdens kantooruren

Optie 2

Diploma toetsenbordvaardigheid

De 1e les, de examenles en 4 lessen aanwezig voor extra begeleiding leerlingen, BA&T-Typewise aanwezig

 • Gebruik beheerpaneel/dashboard
 • Aantal benodigde Licenties leerlingen
 • Uitleg/instructie door BA&T aan de leerkracht
 • 1e les door BA&T aan de groep voor uitleg toetsenbord en programma
 • Examen wordt door BA&T gedaan
 • Diploma (geprint op diploma papier)

School doet:

 • 10 klassikale lessen

BA&T doet:

 •  4 lessen, in overleg, verdeeld over de cursusperiode

School doet wekelijks:

 • Coaching
 • Controle of huiswerk gemaakt is/wordt
 • Berichtjes n.a.v. gemaakte huiswerk

Helpdesk tijdens kantooruren

Optie 3

Diploma toetsenbordvaardigheid

Naast de 1e les en de examenles, wordt al het coaching/huiswerk & nazien/berichtjes verzorgd door BA&T-Typewise

 • Gebruik beheerpaneel/dashboard
 • Aantal benodigde Licenties leerlingen
 • Uitleg/instructie door BA&T aan de leerkracht
 • 1e les door BA&T aan de groep voor uitleg toetsenbord en programma
 • Examen wordt door BA&T gedaan
 • Diploma (geprint op diploma papier)

School doet:

 • Alle klassikale 14 lessen

BA&T-Typewise doet maximaal 14 weken:

 • Coaching
 • Controle of huiswerk gemaakt is/wordt
 • Berichtjes n.a.v. gemaakte huiswerk

 
 
 
 
 
Helpdesk tijdens kantooruren

Optie 4

Diploma toetsenbordvaardigheid

Naast de 1e les en de examenles is de docent van BA&T nog voor extra leerlingbegeleiding 4 lessen aanwezig. Ook wordt al het coaching/huiswerk nazien/berichtjes verzorgd door BA&T-Typewise

 • Gebruik beheerpaneel/dashboard
 • Aantal benodigde Licenties leerlingen
 • Uitleg/instructie door BA&T aan de leerkracht
 • 1e les door BA&T aan de groep voor uitleg toetsenbord en programma
 • Examen wordt door BA&T gedaan
 • Diploma (geprint op diploma papier)

School doet:

 • 10 klassikale lessen

BA&T doet:

 •  4 lessen, in overleg, verdeeld over de cursusperiode

BA&T-Typewise doet maximaal 14 weken

Coaching
Controle of huiswerk gemaakt is/wordt
Berichtjes n.a.v. gemaakte huiswerk

Helpdesk tijdens kantooruren

Optie 5

Computer typediploma

Bij deze optie wordt er naast het goed leren typen ook geoefend met het maken van documenten zoals een verslag en e-mail

De 1e les, examenles en 6 lessen is BA&T aanwezig voor extra begeleiding van de leerlingen en uitleg van documenten

 • Gebruik beheerpaneel/dashboard
 • Aantal benodigde Licenties leerlingen
 • Uitleg/instructie door BA&T aan de leerkracht
 • 1e les door BA&T aan de groep voor uitleg toetsenbord en programma
 • Examen wordt door BA&T gedaan
 • Diploma (geprint op diploma papier)

School doet:

 • 10 klassikale lessen

BA&T doet:

 •  6 lessen, in overleg, verdeeld over de cursusperiode

School of BA&T doen wekelijks;

Coaching
Controle of huiswerk gemaakt is/wordt
Berichtjes n.a.v. gemaakte huiswerk

Helpdesk tijdens kantooruren

Optie 6

Diploma Tekstverwerking

Bij deze optie wordt er naast het goed leren typen ook geoefend met het maken van documenten zoals een verslag; e-mail en brief

De 1e les, examenles en 8 lessen is BA&T aanwezig voor extra begeleiding van de leerlingen en uitleg van documenten

 • Gebruik beheerpaneel/dashboard
 • Aantal benodigde Licenties leerlingen
 • Uitleg/instructie door BA&T aan de leerkracht
 • 1e les door BA&T aan de groep voor uitleg toetsenbord en programma
 • Examen wordt door BA&T gedaan
 • Diploma (geprint op diploma papier)

School doet:

 • 10 klassikale lessen

BA&T doet:

 •  8 lessen, in overleg, verdeeld over de cursusperiode

School of BA&T doen wekelijks;

Coaching
Controle of huiswerk gemaakt is/wordt
Berichtjes n.a.v. gemaakte huiswerk

Helpdesk tijdens kantooruren